X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal
**** یــــــــــــــــــــــاری چــوار چیون بــاوری و جا ////// راسـتــــــــــی و پاکـــــــی ، نیستـــــی و رداء **** ****راگـــــــــه حقیقت شیشه بنیین نه جـــــای گـــزافن نه جای منیین**** Freedom of speech - تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران ما هم ازشما مردم به پاخواستە ایران Freedom of speech - تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران ما هم ازشما مردم به پاخواستە ایران
RSS

در پنج روز گذشته خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران از مشهد آغاز و به سرتاسر ایران گسترش یافتە و دارد در مسیر سرنگونی رژیم ولایت فقیە آخوندی بەپیش میرود. اعتراضات مردم بدون هرگونه شعاری در حمایت از اصلاح طلبی اسلامی در چهارچوب حکومت ضد دمکراتیک و تروریست اسلامی ایران، بیانگر این حقیقت است، کە کاسە صبر مردم ایران لبریز شدە و همە خواهان سرنگونی رژیم مذهبی و ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران میباشند. صرفنظر از آنکه نتیجه این خیزش چه نتیجەای به بار آورد، این حرکت نقطه عطفی در تاریخ ایران و برای ایران است. مردم از بیدادگری‌های رژیم آخوندی بنام دین خستە شدەاند و دیگر تاب این حکومت دیکتاتوری مذهبی را ندارند. بر کسی پوشیدە نیست کە مردم در سرتاسر ایران از گرانی، نبود آزادیهای فردی، بیکاری، اعتیاد، معضلات اجتماعی و سرکوبگری های جمهوری اسلامی ایران رنج میبرند و از هر فرصتی برای سرنگون کردن این رژیم، اگر هم به قیمت جان خودشان باشد، استفادە میکنند.

تظاهرات و اعتراضات فعلی بیانگر این حقیقت می‌باشد کە حکومت استبدادی اسلامی ایران کە قانون اساسی اش بر اساس قورعان تنظیم گردیدە است، نمی‌تواند دیگر پاسخگوی خواستەهای مردم و جامعە جهانی باشد. مردم در ایران خواهان حکومتی غیر دینی و سکولار هستند، چرا در یک سیستم مذهبی در ایران جای برای رفم اصطلاحات وجود ندارد. امید است کە این اعتراضات درسی برای سردمداران رژیم باشد و خودشان بدون خونریزی دست از چپاولگری و غارت مردم و مملت ایران بردارند، لذا جای ملاها کنج مسجدها می‌باشد. مردم غیور کرمانشاە و یارسانیهای کرمانشاە کە در مدت این تقریبا چهل سال قدرت رژیم از کمترین حقوق انسانی و شهروندی و سیاسی و فرهنگی برخوردار نبودە و حتی در قانون اساسی شأن یارسانیان برسمیت شناختە نشدە و این اتوماتوار به منزلە قلمداد کردن یارسانیها بعنوان کافر و نجس و در واقع اسیمیلاسیون مذهبی می‌باشد. مردم مقاوم یارسان در این چهار دەهە از حاکمیت رژیم در برابر ناعدالتی‌های ولایت فقیە سکوت نکردە و بە هر شکلی برعلیە این نظام اعتراض کردە است. یارسانیان بازهم نشان دادند کە خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود می‌باشند و به همین دلیل همراە با مردم بپا خواستە کرمانشاه برضد این رژیم اعتراض و مبارزە میکنند. این حقیقت بر کسی پوشیدە نیست کە  مردم خواستار پایان بخشیدن به اسلامگرایی و بوجود آوردن یک نظام مردمی سکولار و دموکراتیک در ایران است و این خواستە خود را در شعارهای “مرگ بر حکومت آخوندی، سید علی حیا کن، مملکت را رها کن” نمایانگر میشود . تا کنون بیش از دوازدە نفر توسط نیروهای ضد بشری رژیم کشته شده اند و صدها نفر از تظاهرات کنندەگان دستگیر و زندانی و زخمی شدەاند. اما همەای این سرکوبگری ها تابحال نتواستە است صدای مردم را خفە کند و مردم مجبور بە عقب نشینی کند. پیامهای قدرتهای بین المللی، مخصوصا پیامهای آمریکا، آلمان، فرانسە و انگلیس در حمایت از این جنبش عظیم مردمی دلگرم کننده بودە و امید است جامعەی جهانی فشارهای خود بر این رژیم بیشتر کردە و در حمایت از مردم بپا خواستە ایران بە پشتیبانی خود ادامە دهند.


 


در نهایت امیدوارم کە مردم یارسان مثل همیشە در این اعتراضات شرکت بیشتری کردە و برای سرنگونی حکومت ملایان در ایران بە اعتراضات خود ادامە دهند.


از سازمان دمکراتیک یارسان برای بیانیە پشتیبانی و حمایت از اعتراضات مردم ایران دست خوشی میکنم، زیرا پشتیبانی سازمان دمکراتیک یارسان میتواند برای هواداران و مردم یارسان نقشە راهی برای شرکت در این اعتراضات باشد.


امیدوارم کە سازمان دمکراتیک یارسان خیلی واضحتر از اعضا و هواداران و مردم یارسان برای الحاق بە این جنبش اعتراضی در یک بیانیە جداگانە بخواهد کە مردم یارسان در هر جای برایشان ممکن است بە این جنبش بپیوندند.


درود بر شما مردم آزادیخواە و بپا خواستە ایران


تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم


مجید عزیزی


هلند


01.01.2018


برچسب ها :

Freedom of speech
نظرسنجي
    کدام یک از شخصیت های زیر بزرگترین ظلم در حق ایرانیان کرده؟    کدام نوع حکومت برمبنای سیاسی را خواهان هستید؟    از رفراندم کردستان عراق حمایت ...... .

درباره ما

    اول نادیده ات می گیرند. سپس مسخره ات می کنند. بعد با تو می جنگند. آنگاه تو پیروز می شوی ، همراه شو عزیز، همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود این وبلاگ به منظور روشن ساختن مشکلات مردم ایران و همچنین ظلم ها و ستم های که بر مردم روا داشته اند مخصوصا قشر کرد یارسان ایجاد شده است.
آمار وبلاگ
» بازديد امروز :56
» افراد آنلاین :2
» بازديد دیروز :25
» بازديد ماه :549
» بازديدسال :11524
» کل بازدیدها :197665
» مجموع اعضا : 14
» تعداد مطالب : 0