X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal
**** یــــــــــــــــــــــاری چــوار چیون بــاوری و جا ////// راسـتــــــــــی و پاکـــــــی ، نیستـــــی و رداء **** ****راگـــــــــه حقیقت شیشه بنیین نه جـــــای گـــزافن نه جای منیین**** Freedom of speech - حکومتی کە قانونش براساس قرآن باشد، قطعا نمیتواند یک نظام دمکراتیک باشد Freedom of speech - حکومتی کە قانونش براساس قرآن باشد، قطعا نمیتواند یک نظام دمکراتیک باشد
RSS

در دین اسلام کسی کە کافر و بیدین شناختە شود کشتنش هم یک وضیفەای دینی و هم یک واجب شرعی بحساب میآید. در قرآن و متون دینی اسلامی آشکارا زن را ناقص‌العقل، مرد بالادست، زن باید مطیع مرد و در واقع بردە قلمداد میشوند. در حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران، هنوز زن و دختران ایرانی در قرن ٢١م اجازە ورود بە استادیوم ورزشی برای تماشاە فوتبال ندارند. زن حق انتخاب لباس پوشیدن ندارد و نصف یک مرد بحساب میآید و نمیتواند رئیس جمهور باشد. زنان باید بردە جامعە و مردان جامعە باشند، زیرا در دین اسلام زن جایگاە خیلی پایینتری از مرد دارد. در دین اسلام انسان را تا حد بندەگی و غلامی تحقیر کردە و همەای استقلال فکری و اندیشیدن از او گرفتە، زیرا در مقابل خدای اسلام همە باید بندەای ظعیف او باشند.


جهانبینی دین اسلام حفاظت و حمایت از احکام و شرع اسلامی ١٤٠٠ سال پیش و دوران جهالت است. این جهانبینی نە اینکە نمیتواند خود را با مدرنیتە و نظامهای سکولار غربی تطبیق دهد، بلکە در کشورهای همچون ایران بعد از ٤٠ سال حکومت اسلامی با آرزو و خواستەهای امروزی مردم فاصلەی بسیار زیادی دارد و مردم در اعتراضات اخیر بە واضحی نشان دادند کە با یک حکومت دینی اسلامی کاملا مخالف و خواهان گذار از حکومت جمهوری اسلامی ایران بە یک حکومت سکولار و دمکراتیک هستند. هیچکسی در ایران نمیتواند کمترین ایرادی از قرآن داشتە باشد وهر انتقادی میتواند توهین بە قرآن و عبور از خط قرمز دین اسلام بحساب بیاید و جرمش مرگ باشد. دستور قتل سلمان رشدی نویسندەی کتاب آیەهای شیطانی توسط خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،واکنشهای حکومت ایران بە کاریکاتورهای محمد در دانمارک و بعدا در فرانسە نشانگر این است کە حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران یک حکومت تروریست، عقب‌افتادە، زنستیز، ضد انسان و مخالف پیشرفت و علم و آزادی و دمکراسی میباشد. جمهوری اسلامی ایران چهار دهە با نام دین مردم ایران از همەای آزادیهای فردی، سیاسی، عدالت اجتماعی و زندگی کە جوابگو توقعات مردم باشد محروم کردە و با نام دین اسلام هر صدایی ناراضیی از گلو خفە کردە است و با توجە بە ثروتمندی ایران،مردم در بدترین شرایط زندگی و معیشتی قرار دادە است. در ایران با نام دین سرکوب جنسی، مشکلات اجتماعی، اعتیاد، بیکاری، طلاق، فساد و ..... ایران را تبدیل بە یکی از عقب افتادەترین ممالک خاورمیانە کردە است،این در حالی است کە ایران یکی از مدرنترین و پیشرفتەترین کشوری دنیا قبل از بە سر کار آمدن حکومت مذهبی جمهوری اسلامی ایران بود.


بباور بندە هیچ دینی و مخصوصا دین اسلام ناب محمدی نمیتوانند خواستەهای مدرن امروز جامعەی ایران برآوردە کنند و نباید مسئولیت کوچکترین ادارە امورە مملکت بە دین سپرد. نتیجە چهل سال حکومت دین، ویران کردن و از بین بردن ثروت و تمدن ایران‌ زمین است. برای تأیید این حرفها کافیست نتیجەگیری خیلی کوتاهی از اعتراضات مردم سرتاسر ایران کرد. با توجە بە سرکوب شدید دستگاە جهل و ضد انسانی حکومت اسلامی ایران، اما مردم خیلی نترسانە و شجاعانە خواهان سرنگونی حمهوری اسلامی ایران در تمایت خود هستند. این نشان میدهد کە حکومت دینی و آن هم اسلامی قطعا نمیتواند با جهان امروز هخوانی داشتە باشد. این حقیقت نمیتوان انکار کرد کە همان سرنوشت رژیمهای دیکتاتور مثل حکومتهای صدام و قذافی در انتظار سران جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.زیرا رهبران جمهوری اسلامی نە میتوانند آشتی مللی و زمینەای انتخابات آزاد فراهم کنند و نە خودشان باور بد اصل دمکراسی و تقسیم قدرت در ایران دارند.


زندە باد قیام مردم ایران در راستای مبارزە برای آزادی و دمکراسی و بوجود آوردن یک نظام سکولار در ایران آیندە.


مجید عزیزی


هلند


برچسب ها :

Freedom of speech
نظرسنجي
    کدام یک از شخصیت های زیر بزرگترین ظلم در حق ایرانیان کرده؟    کدام نوع حکومت برمبنای سیاسی را خواهان هستید؟    از رفراندم کردستان عراق حمایت ...... .

درباره ما

    اول نادیده ات می گیرند. سپس مسخره ات می کنند. بعد با تو می جنگند. آنگاه تو پیروز می شوی ، همراه شو عزیز، همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود این وبلاگ به منظور روشن ساختن مشکلات مردم ایران و همچنین ظلم ها و ستم های که بر مردم روا داشته اند مخصوصا قشر کرد یارسان ایجاد شده است.
آمار وبلاگ
» بازديد امروز :287
» افراد آنلاین :2
» بازديد دیروز :24
» بازديد ماه :425
» بازديدسال :11400
» کل بازدیدها :197541
» مجموع اعضا : 14
» تعداد مطالب : 0