X
**** یــــــــــــــــــــــاری چــوار چیون بــاوری و جا ////// راسـتــــــــــی و پاکـــــــی ، نیستـــــی و رداء **** ****راگـــــــــه حقیقت شیشه بنیین نه جـــــای گـــزافن نه جای منیین**** Freedom of speech - من کرد هستم، دینم “یاری” است (یارسانم ) و مسلمان نیستم… Freedom of speech - من کرد هستم، دینم “یاری” است (یارسانم ) و مسلمان نیستم…
RSS

آقای فرزاد اسپری یک فعال سیاسی و پناهجوی کرد کرمانشاهی کە از پیروان دین یاری است که به خاطر دفاع از حق و حقوق ضایع شده جامعه خویش با شرکت در راهپیمایی ها و تجمع های اعتراضی در ایران سعی کردە است که صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان رساند. اعتراضات مردم یارسان در ایران نسبت بە بی حقوقی مردم یارسان کە نهایتا منجر بە خودسوزی جوانان یارسانی و همچنین ترور نخبه گان این جامعە شکل گرفت است کە آقای فرزاد اسپری فعالانە در انها شرکت کردە است.

آقای فرزاد اسپری بعد از خروج از کشور بە فعالیت سیاسی خود ادامە دادە و با پیوستن بە سازمان دمکراتیک یارسان با شرکت در اعتراض های مسالمت امیز و همراە دیگر همکیشان خود سعی کرد تا جایی که می تواند صدای مردم مظلوم یارسان باشد و صدای این جامعە بە گوش سازمانهای حقوق بشری برساند.

به گفته فرزاد اسپری یک یارسانی در جمهوری اسلامی ایران، هیچ حق و حقوقی ندارد. جامعە یارسان زیر حکومت اسلامی ایران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌ و شهروندی خود محروم هستند و همواره مورد آزار و فشار حکومت قرارمیگیرند. دلیل تبعیضات و ظلم وستم روا شده بر پیروان دین یاری مخالفت و عدم پذیرش این دین توسط جمهوری اسلامی، بی ارتباط بودن آن با اسلام و مخالفت پیروان آن با این حکومت ا‌ست. بسیاری از پیروان این دین، به دلیل فشار حکومت از ایران گریخته و در کشورهای پناهنده پذیر درخواست اقامت می دهند.

یکی از فعالیتهای فرزاد اسپری و چند تن دیگر از رفقای مبارزاتیش چسباندن عکس و شعار های آزادی خواه به شیوه ای مسالمت امیز بر سفارت ایران در دانمارک بوده است. هدف از این اقدام رساندن صدای اعتراضی خود به به گوش سردمداران حکومت اسلامی نسبت بە وضعیت فعالان یارسانی و همچنین برخورد شدید حکومت با زندانیان سیاسی بودە است تا شاید مرحمی باشد بر زخم های کهنه مردم ستم دیده یارسان و دیگر خانواده هایی که عزیزان خود را در راه دفاع از آزادی از دست داده اندبرچسب ها :

Freedom of speech
نظرسنجي
    کدام یک از شخصیت های زیر بزرگترین ظلم در حق ایرانیان کرده؟    کدام نوع حکومت برمبنای سیاسی را خواهان هستید؟    از رفراندم کردستان عراق حمایت ...... .

درباره ما

    اول نادیده ات می گیرند. سپس مسخره ات می کنند. بعد با تو می جنگند. آنگاه تو پیروز می شوی ، همراه شو عزیز، همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود این وبلاگ به منظور روشن ساختن مشکلات مردم ایران و همچنین ظلم ها و ستم های که بر مردم روا داشته اند مخصوصا قشر کرد یارسان ایجاد شده است.
آمار وبلاگ
» بازديد امروز :108
» افراد آنلاین :3
» بازديد دیروز :35
» بازديد ماه :1375
» بازديدسال :7726
» کل بازدیدها :193867
» مجموع اعضا : 13
» تعداد مطالب : 663