تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی


**** یــــــــــــــــــــــاری چــوار چیون بــاوری و جا ////// راسـتــــــــــی و پاکـــــــی ، نیستـــــی و رداء **** ****راگـــــــــه حقیقت شیشه بنیین نه جـــــای گـــزافن نه جای منیین**** Freedom of speech - یارسان مردمی یا یارسان شخصی؟ s Freedom of speech - یارسان مردمی یا یارسان شخصی؟ s
RSSشاید این سوال به ذهن خیلی از ماها خطور کرده باشد، که آیا کارهایی را که در راستای یارسان انجام می دهیم بر پایه تفکرات شخصی است یا همگان پسند.


هیچ جامعه ای پیشرفت نخواهد کرد، اگر افرادی که در آن جامعه هستند بر پایه ی منفعت های شخصی رو به آینده قدم بردارند. حال قدم برداشتن در راستای اهداف شخصی را می توان به دو گروه تقسیم کرد، گروه اول ضمن دنبال کردن اهداف شخصی خود هیچ ضرری به جامعه ی خود وارد نمی کنند اما در گروه دوم فعالیت هایی که در راستای اهداف شخصی وجود دارد به صورت کاملاً شفاف به جامعه ضرر می رساند. بحثی که من امروز میخواهم باز کنم این است که متاسفانه بسیاری از افراد که حتی نیز فکر می کنند؛ تفکراتشان صحیح است در راستای تفکرات شخصی خود قدم بر میدارندکه موجب آسیب به جامعه ی یارسان خواهد شد. سوال این است که آیا ما آمده ایم که به یارسان خدمت کنیم یا تفکرات خودمان را بر جامعه قالب کنیم؟
طبیعی است که بسیاری از افراد بر این باورند که تفکراتشان می تواند موجب رشد یارسان شود اما تا زمانی که آن تفکرات از جانب عموم مردم مورد قبول واقع نشود موجب آسیب به آن مردم خواهد شد.  وظیفه هر یارسانی واقعی تلاش برای کمک به مردمان یارسان در راستای حقوق مردم است اما متاسفانه بسیاری از افراد هدف واقعی را فراموش کرده و در تلاش بر گنجاندن افکار خود بر دیگر مردم هستند، اگر این افکار مردم پسند باشد هیچ ایرادی ندارد اما بعضی از افکار ها که امروز مشاهده میشود در تضاد ۱۸۰ درجه ای با تفکرات مردم یارسان هستند، این نوع باور ها و تفکرات نه تنها از سوی جامعه مردمی یارسان (در ایران) پذیرفته نمی شود بلکه موجب تفرقه و خشم بسیاری از مردم یارسان می شود.

پس از این نیز توصیح دادم که همدلی و یک دستی از مهم ترین ارکان حفظ یک جامعه است، یارسانیان و فعالین امروز یارسانی باید در تلاش باشند که این همدلی را بسیار قوی تر کنند نه آنکه آن را از هم باز کنند.

برگردیم سر حرف اول؛ یارسان مردمی یا یارسان شخصی؟

در این بخش به سه گروه برای شما اشاره خواهم کرد که به صورت جدی در حال آسیب رساندن و ایجاد تفرقه اند.

گروه اول: به توجه به عدم مطالعه کافی در حوزه ی یارسان به ویژه کتاب های مقدس یارسان (دیوان گوره) بیان میدارند که بخشی از شیعه دوازده امامی و اسلام هستند، این گروه بر این عقیده هستند که در آن واحد هم یارسانی و هم مسلمان هستند. افراد دوستدار مطالعه کافی است زمان اندکی را صرف مطالعه کنند تا به این درک برسند که چه میزان تفاوت ها میان یارسان و اسلام وجود دارد. این تفاوت های بسیار فراوان از بدو تولد شروع، تا به زندگی و ازدواج و فرزندار شدن و مرگ برسد ادامه خواهد داشت. فقط با اندکی مطالعه شما به دامنه هنگفتی از تفاوت های یارسان و اسلام خواهید رسید که به صورت قید به یقین بیان می دارد که یارسان یک دین کاملا مستقل و وابسته به هیچ دین یا ادیان دیگری نیست. با توجه به اینکه یارسان در مرحله ی حقیقت می باشد و به دونادونی یعنی حلول روح (تولد پس از مرگ) اعتقاد دارد بنابراین میتوان نتیجه گرفت ریشه تمام ادیان در دین یارسان کم و بیش هویدا شود.

دفتر می فرماید: هرکس اعتقادش وی رمزه نین/ بی بهره نه جم بنیامین بین

یعنی هریارسانی که به دستورات یاری (که ریشه آن سلطان سهاک و دفتر دیوان گوره می باشد) اعتقاد نداشته باشد از همراهی پیز ازلی یعنی پیر بنیامین بی بهره خواهد بود.

اصول و ارکان دستوری آیین یاری از دفتر دیوان گوره نشات می گیرد و هرکس خلاف آن را انجام دهد از دامنه یاران خارج می گردد.


گروه دوم: کسانی هستند که با توجه به افکار شخصی به بعضی از بزرگان یارسان که مورد احترام بسیاری از یارسانیان قرار دارد حمله کرده و سعی در تخریب شخصیتی آن شخص دارند و نه انتقاد سازنده. بگذارید شفاف تر سخن بگویم؛ این که بعضی از یارسانیان آسید نصرالدین حیدری را به عنوان رهبر خود قبول ندارند، چیز قابل قبولی است زیرا در آینن یاری هر کسی در انتخاب راه خود آزاد است اما اینکه به افکار میلیون یارسانی که آسید نصرالدین حیدری را به عنوان رهبر خود قبول دارند، حمله و هجوم بیاوریم کار درستی نیست و این باعث فروپاشی اتحاد و احترام میان جوامع مختلف یارسان خواهد شد. هر ساله در جشن خاونکار مشاهده می شود که آسید نصرالدین حیدری در میان یارسانیان چقدر محبوب است. اینکه به ایشان بی احترامی کنیم و ایشان را مورد حرف های تند قرار بدهیم قطعا باعث خشم و دلرنجی بسیاری از عموم یارسان می شود. یارسانیان عزیز باید در تلاش باشند تا این اتحاد را قوی تر سازند تا در آینده به جامعه ای یک دست و یک دل تبدیل شویم.


گروه سوم: افرادی یا بهتر بگویم حذب هایی هستند که با نام یارسان همایش هایی برگزار می کنند و زمانی که این همایش ها مورد استقبال یارسانیان قرار گرفت از آن برای تبلیغ افکار حذبی خود استفاده کنند. شاید این مسئله برای شما تازه و کمی عجیب باشد اما اخیرا همایشی از طریق یکی از حذب های کوردی مشاهده کردم که در آن جشن که نامش جشن خاونکار بود، هیچ گونه عکس مقدس و زیارتی یارسان وجود نداشت و بلکه به جای آن عکسی از اوجلان (رهبر و بنیانگذار حزب کارگران کردستان) بر روی دیوار نسب شده بود. این مسئله هیچ گاه به منظور تخریب شخصیتی ایشان و منکر فعالیت های ایشان نیز نمی باشد اما آیا کسانی وجود ندارند که از اوجلان بیشتر برای یارسان زحمت کشیده باشند؟ یا بهتر بگویم آیا اوجلان اصلا در عمر خود نامی از یارسان برده است که در جشن خاونکار باید عکس ایشان نصب گردد اما هیچ عکسی از مکان های مقدس یارسان و بزرگان یارسانی وجود نداشته باشد؟ آیا این مسئله یک پروسه تبلیغی و سو استفاده از جشن خاونکار برای افکار سیاسی نیست؟ اگرکسی چیزی از یارسان نداند و وارد آن همایش شود که جشن خاونکار نام دارد و عکس اوجلان را مشاهده کند شاید به این فکر کند که اوجلان یا رهبر یارسان یا قهرمان یارسان است که متاسفانه اینگونه نیست.

امیدوارم و از تمام دوستان گرامی خواهشمندم که از نام یارسان برای بلیغات حذبی استفاده نکنند.


این مقاله گفتاری را نوشتم تا بیان بدارم افرادی وجود دارند که فعالیت هایی انجام می دهند، که در پی آن فقط و فقط تفرقه و جدایی خواهد بود که موجب از بین رفتن اتحاد و همدلی میان یارسان می شود. این ها همان کسانی هستند که راحت تیشه به یارسان می زنند و مشکلات فراوانی برای مردم یارسان به وجود می آورند، این ها یارسان نما هایی هستند که از هیچ گونه شرایط دین یاری بویی نبرده اند، چه از لحاظ گفتاری، چه از لحاظ افکاری و چه از لحاظ رفتاری.


در پناه حق امیدوارم که همانطور یارسان بیش از هفتصد سال است که آیین خود را حفظ کرده است، آن را همچنان حفظ کند و کسانی که سعی در زدن آسیب به یارسان هستند هیچ گاه به هدف غیر انسانی خود نرسند.

موفق و پیروز باشید.


2018-11-05

یونس یادگاری

Younes Yadegariبرچسب ها :

Freedom of speech
نظرسنجي
    کدام یک از شخصیت های زیر بزرگترین ظلم در حق ایرانیان کرده؟    کدام نوع حکومت برمبنای سیاسی را خواهان هستید؟    از رفراندم کردستان عراق حمایت ...... .

درباره ما

    اول نادیده ات می گیرند. سپس مسخره ات می کنند. بعد با تو می جنگند. آنگاه تو پیروز می شوی ، همراه شو عزیز، همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود این وبلاگ به منظور روشن ساختن مشکلات مردم ایران و همچنین ظلم ها و ستم های که بر مردم روا داشته اند مخصوصا قشر کرد یارسان ایجاد شده است.
آمار وبلاگ
» بازديد امروز :1042
» افراد آنلاین :1
» کل بازدیدها :203600
» مجموع اعضا : 14
» تعداد مطالب : 677