X
**** یــــــــــــــــــــــاری چــوار چیون بــاوری و جا ////// راسـتــــــــــی و پاکـــــــی ، نیستـــــی و رداء **** ****راگـــــــــه حقیقت شیشه بنیین نه جـــــای گـــزافن نه جای منیین**** Freedom of speech - یک یار یارسانی چگونه می تواند درون خود را بیدار نگه دارد؟ Freedom of speech - یک یار یارسانی چگونه می تواند درون خود را بیدار نگه دارد؟
RSS

در باب تشریح چگونگی بیداری دل یک یار مطالبی را به خدمت شما بزرگواران تقدیم میدارم ، امید است قبول درگاه صاحب کرم و مفید حال یاران واقع گردد.

امروزه التزام به امر ((تحقیق)) در دین یاری با وجود خیل عظیمی از انواع مشکلات ، امر لازم و واجب جامعه یاری است.چرا که بخشهایی از جامعه یارسان متاسفانه بعلل فشارهای بیرونی و غفلت و ناآگاهی درونی بشدت دچار توسعه نیافتگی و حتی عقب ماندگی شده و لازمست که ما خود را در قبال نسل جدید و نسلهای آتی مسئول و موظف به پاسخگویی بدانیم.

حضرت سلطان سهاک از یاران خویش انتظار دارد که با تحقیق وحدانیت حق را پذیرا باشند.

حضرت سلطان سهاک در مورد مقوله تحقیق میفرماید:


رای حق تحقیقن

هر کس بگیرو، رای حق تحقیقن

ویش جیا کرو ، چه بد مخلوقن

بیزار بو نه دین، راگه ی شقیقن

ازم عاشقش، آدیش معشوقن

چی سر و چو سر مدیش مزروقن

اینک گوشه هایی از تفکرات و تعلیمات دینی یارسان در خصوص راههای شناخت حقیقت ذات و به تبع آن بیداری دل مطرح مینمایم.

۱- دل

۲- ظهور و حضور باطن داران

۳- کلام

۴- عقل

بسیاری از کلامهای یارسان ،دل را دروازه ورود اسرار حق و جایگاه تجلیات ربانی دانسته اند. از آنجمله:

۱- دله دلالت

یارم ها نه دل مدی دلالت.

۲- دل و میر عشق جاودانه وه

دلالت آما ژه دیوانه وه.

۳- دله دوریش بو

غلام کسی ون نه دل دوریش بو.

۴- دله تو بشو و رای حقه وه

حق کارش نین و نا حقه وه.

۵- دل بردم نه تخت ، ارکان دام قرار

دامم گرد و دس گیلام نه پیوار.

۶- دله حال زان به وینه ی پروانان

تا و طایفه ی مجلومت وانان.


 


حضرت شیخ امیر مرمو :


پیاله ی رحمت بیداران وردن 

نابیدار نه خواو هر نه روی هردن


جام رحمت حق را آگاهان میل می کنند نا آگاه در خواب غفلت و سر گردان در بیابانها می گردد. حقیقت بیداری دل چیزی جز عبادت خالص نیست.


حضرت شیخ امیر مرمو :


مانای حقیقت جا درو ندل 

و نخت کلام بلو او منزل

سر بر او بحر خزانه ی یاری

بگنو او شون پای دیده داری


هر یاری او شون استاد رفته بو 

خواجام بنیامین وحق گفته بو 

سر بر او شون کلام یاری 

معنای کلام یاری بشماری


باید دانست انسان به مقتضای بعد مادی بودنش در طول روز با افراد و مسائل مختلفی روبرو است. تا حدودی ممکن است این امر باعث دوری از معنویتش گردد.اینجاست که پیروی از اصول وار کان دین و پیر آگاه ضمیر و دوستان بیدار دل مانند چراغ است که در مسیر سخت و طولانی ، پر حادثه به انسان نور و انرژی می دهد .تا از راه کمال معنویت و رشد تعالی باز نماند.

حضرت شیخ امیر مرمو :


یاران بزانان

شون رای یاری ، یاران بزانان

دفتر طومار یاری بوانان

بی شرط نوانی آو شرط بمانان


در کلامی دیگر حضرت شیخ امیر

خود و یارسان را به سیر و کشف و شهود در عالم درون فرا میخواند و عمل انسان را به سان داس و کردار را به سان کشتزار تشبیه میکند و آن روزی را یاد آور میشود که پرده ی حجاب از اعمال هر یاری کشیده میشود و هریک از ما با اعمال خود تنها خواهیم بود. آن روز است که هیچ کس گناه کس دیگر را به دوش نمی کشد و هرکس گرفتار کردار و عمل خویش است یا در جایی دیگر میفرمایند:

کردار بکران و بالا و قدر

هر کس کرده ویش منیرو نه ور


در ادامه حضرت شیخ امیر راه حقیقت را صد عرض و طول میخواند و این را مصداق کردار خلیفه و گفتار حضرت بهلول میبیند:


یاران گشتمان،

سر بیم و وجود یاران گشتمان، 

اگر که زیبا اگر زشتمان،

عمل داسیون کردار کشتمان،

او روژمدرو سر و پردمان،

هر یک مدرویم کشتو کردمان،

تو و من چکار من و تو چیشن،

بز و پای بز میش و پای میش،

آلا دین نی راه چن جار مارت گست،

دامان بی شرطان ور ندای نه دست،

در کلامی های دیگر حضرت پیر می‌فرماید: 

تاگر متوانی منای ویت کره،

سر نه آیینه ی وجودت بره،


پس آنکه طالب یار است، باید درون خود را منزلگاه یار کند و باطن خود را از حرص و نفس و کین پاک کند و زنگار از آینه دل بزداید. تا آنکه جز خدا در دل او نباشد تا به مرحله فنا و یگانگی در ذات حق نائل گردد یا در جایی دیگر از کلام حضرت خاموش میفرمایند هرگز نگو من خوبم و دیگران بد اگر این چنین خودخواه و با منیت باشی سواران باطنی تو را از زین پایین میکشند.


ای یاران آگاه باشید ، اصول و ارکان یاری بدانید ،دفتر و ارکان یاری را درست بخوانید و کج روی نکنید و طبق اصول و شرط پردیور ی عمل کنید. اصول و ارکان به تنهایی معجزه نمی کند ، معجزه و دگرگونی و تاثیر عمیق و شگرف بیداری دل را باید خود فرد رقم بزند،اوست که باید اعتقادات و باورهایش را مستقیم و استوار سازد. با مطالعه و تفکر از آبشخور صافی و زلال دفاتر کلامی یارسان اصول و عقایدش را بگیرد . تا به اندازه ظرفیت وجودش با بیداری دل به رشد و تکامل نایل گردد.


خاک پای یارسان


برچسب ها :

Freedom of speech
نظرسنجي
    کدام یک از شخصیت های زیر بزرگترین ظلم در حق ایرانیان کرده؟    کدام نوع حکومت برمبنای سیاسی را خواهان هستید؟    از رفراندم کردستان عراق حمایت ...... .

درباره ما

    اول نادیده ات می گیرند. سپس مسخره ات می کنند. بعد با تو می جنگند. آنگاه تو پیروز می شوی ، همراه شو عزیز، همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود این وبلاگ به منظور روشن ساختن مشکلات مردم ایران و همچنین ظلم ها و ستم های که بر مردم روا داشته اند مخصوصا قشر کرد یارسان ایجاد شده است.
آمار وبلاگ
» بازديد امروز :116
» افراد آنلاین :3
» بازديد دیروز :35
» بازديد ماه :1383
» بازديدسال :7734
» کل بازدیدها :193875
» مجموع اعضا : 13
» تعداد مطالب : 663