بازداشت چهار عضو از یک خانواده یارسانی

دسته بندی : <-ArchiveEntryCategory->,

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، ادارە اطلاعات کرمانشاه روز شنبە هفتە گذشتە ( ١ اردیبهشت ٩٧ / ٢١ آوریک ٢٠١٨)، یک سرباز ارتش با هویت “کمال جوانمیری”ساکن روستای جوانمیر از توابع بخش قالخانی شهرستان دالاهو را احضار و بازداشت کردەاند.


بە گفتە یکی از نزدیکان خانوادە جوانمیری، نیروهای ادارە اطلاعات روز سەشنبە (٤ اردیبهشت / ٢٤ آوریل) نیز بە روستای جوانمیر یورش و اقدام بە بازداشت پدر، مادر و خواهر کمال کردەاند.


خبرنگار “هەنگاو” در شهر کرماشان اعلام کرد کە توران میرزایی مادر کمال بە همراه خواهرش با هویت “الهام جوانمیری” پس از بازداشت بە ادارە اطلاعات سرپل ذهاب منتقل شدەاند.


همچنین پدر کمال با هویت “ایرج جوانمیری” پس از بازداشت بە ادارە اطلاعات کرماشان منتقل شدە است.


کمال خود سرباز ارتش بودە و دوران خدمت اجباری خود را در اصفهان سپری نمودە است کە پس از آنکە یکی از درجەداران ارتش عکس برادرش را با لوگوی سازمان های خارج از کشور  روی گوشی وی مشاهدە کردە، ضمن شکستن گوشیش وی را بە مرخصی ١٠ روزە اعزام کردە کە پس از بازگشت توسط اطلاعات کرماشان احضار و بازداشت شدە است.


تا زمان تنظیم این خبر، این چهار شهروند کورد همچنان در بازداشتگاه های ادارە اطلاعات کرماشان و سرپل ذهاب در بازداشت بە سر می برند و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.


برچسب‌ها :
نویسنده: | نسخه قابل چاپ | 1397/02/07 - | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

Iranian authorities on Wednesday sentenced a Kurdish

دسته بندی : <-ArchiveEntryCategory->,

 female activist from Mahabad to imprisonment for praising Kurdistan Region’s independence referendum last September.


According to Hengaw organization for hyman raights , Ronak Aghayi was sentenced to six months in jail.


She had previously been taken under custody before being freed on bail.


A court in Mahabad, Western Azerbaijan Province, announced her sentence on Wednesday.


Aghai has already served a 5-years prison term during 1980s for alleged membership in a Kurdish opposition party.


برچسب‌ها :
نویسنده: | نسخه قابل چاپ | 1397/01/25 - | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

خودکشی دو زن در شهر سنە

دسته بندی : <-ArchiveEntryCategory->,

طی روزهای گذشتە دو زن از جملە یک دکتر در شهر سنە (سنندج) دست بە خودکشی زدە و بە زندگی خود پایان دادند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری روز سەشنبە (٢٥ مهرماه/ ١٧ اکتبر)، یک زن جوان اهل موچش و ساکن شهر سنە باهویت ”سونیا عطایی“خود را در پارک آبیدر حلق آویز کردە است.بە گفتە یک منبع موثق این زن جوان بە دلیل مشکلات روحی اقدام بە خودکشی کردە است.


از سوی دیگر و روز چهارشنبە (٢٦ مهرماه/ ١٨ اکتبر)، یک زن ٣٥ سالە با هویت (آرزو قبادی)  با خوردن ١٥٠ قرص بە زندگی خود پایان داد.


این زن کە دکتر بودە است دوبار ازدواج کردە و مادر یک فرزند سە سالە می باشد.


آرزو قوبادی بە دلیل مشکلات روانی کە پس از مرگ همسر اولش در یک حادثە رانندگی دچار شدە بود اقدام بە خودکشی کردە است.


برچسب‌ها :
نویسنده: | نسخه قابل چاپ | 1397/01/25 - | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

نظرسنجی

آمار وبلاگ

کد های کاربر