تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار بتادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی

**** یــــــــــــــــــــــاری چــوار چیون بــاوری و جا ////// راسـتــــــــــی و پاکـــــــی ، نیستـــــی و رداء **** ****راگـــــــــه حقیقت شیشه بنیین نه جـــــای گـــزافن نه جای منیین**** Freedom of speech - تفسیر دفتر یاری Freedom of speech - تفسیر دفتر یاری
RSS

مهمترین مشکل جوانان یارسان درحال حاضر وقتی بحث مشکل جوانان پیش می آید آنقدر مشکلات زیادن که نمی دانی ازکجا شروع کنی کدامش دراولویت هستن امیدوارم بتوانم بعنوان یک یارسانی وعضوی ازاین جامعه درد دل خیلی از جوانان واطرافیان خود را بیان کنم ....درجامعه امروزی یک جوان قبل از هرکاری وهر اقدامی باید اول هویت خود بشناسد که متاسفانه درجامعه امروز یاری بی اطلاعاتی آیینی و به طبع آن رسمیت نداشتن دین یارسان باعث بی هویتی وسر گردانی خیلی از جوانان یارسان شده است


شروع جواني از اين نظر بسيار مهم است که دوره هويت يابی است.برای اينکه جوان در مسير درست خوديابي و حقيقت شناسي قرار گيرد، براي اينکه باورهاي اساسي در وجود جوان نهادينه شود و براي اينکه از نظر تربيتي به هنجار محسوب گردد بایستی با علم اندوزی، عمل مثبت، تفکر و ايمان به دنبال خواسته های خود برود.


برچسب ها :

Freedom of speech

در باب تشریح چگونگی بیداری دل یک یار مطالبی را به خدمت شما بزرگواران تقدیم میدارم ، امید است قبول درگاه صاحب کرم و مفید حال یاران واقع گردد.

امروزه التزام به امر ((تحقیق)) در دین یاری با وجود خیل عظیمی از انواع مشکلات ، امر لازم و واجب جامعه یاری است.چرا که بخشهایی از جامعه یارسان متاسفانه بعلل فشارهای بیرونی و غفلت و ناآگاهی درونی بشدت دچار توسعه نیافتگی و حتی عقب ماندگی شده و لازمست که ما خود را در قبال نسل جدید و نسلهای آتی مسئول و موظف به پاسخگویی بدانیم.

حضرت سلطان سهاک از یاران خویش انتظار دارد که با تحقیق وحدانیت حق را پذیرا باشند.

حضرت سلطان سهاک در مورد مقوله تحقیق میفرماید:


رای حق تحقیقن

هر کس بگیرو، رای حق تحقیقن

ویش جیا کرو ، چه بد مخلوقن

بیزار بو نه دین، راگه ی شقیقن

ازم عاشقش، آدیش معشوقن

چی سر و چو سر مدیش مزروقن


برچسب ها :

Freedom of speech

   کسی که جبر و سختی های روزگار را در راه تو  ننوشد قطعا کوره ی وجودیش سرد است و اگر خود به راه نباشد فرزندش هم به بیراهه میرود (مگر آنکه لطف حق شامل حالش شود).
  به نیمی از مخلوقاتت(بدان) فانی و لذت های آنرا عطا نمودی و نیمی دیگر ( آنان که بش باقی به آنها عطا مینمایی) بایستی جبرها و سختی های دنیا را متحمل شوند تا در آخر بش باقی بگیرند.


مبحث دونادونی یکی از مباحث و اعتقادات در دین یاری هست که در این دوره ( عابدین )  بخوبی عنوان شده ...کلام میفرماید : 

نرگز بخارا
اوسا پادشام ماوای بخارا
 ناوی سراج بو شنجی جم آرا
صدیقه بنیام ناوی بو دارا
دو هفت و چلی درویش بو بارا
از خوم کچی بوم و ناو زهرا
کاک عابدین برام ناوی بو فارا
شاخ نفیرچی بویت تو ناوت خارا


معنی:

درکلام بالا به خوبی مشخص است که افراد در طی دونی خود هم در جامه خانمها قرار میگیرند و هم در جامه  آقایان.

  آنچه که عنوان مطالب و نکات مختصری از کلام مقدس دوره عابدین بود ، مطالب و ارکان یاری ( راستی و پاکی و نیستی و ردا )  و شرط و شون پردیوری ، سرسپردگی، دونادونی ... و موارد بسیار زیادی در این دوره بحث شده که همانطور که در بالا عرض شد امید هست با خواندن کلام و تامل در مباحث کلامی بتوانیم راه سلطانی و حقیقت را به درستی پیش بگیریم...

اول و آخر یار  ....

برچسب ها :

Freedom of speech

 عابدین از بزرگان و فقهای اهل سنت بوده که در آن دیار همتایی در علم کلام و حدیث و علوم قرآنی نداشت .

او فرزند  مام نوره بود که سر به حقیقت سپرده بود  ، اما عابدین شریعت را بی نقص و بطور کامل بجا می آورد و یاران  و زائران درگاه سلطان سحاک را بی اندازه می آزرد و بر آنان کتاب قرآن و حدیث می خواند تا ازراه سلطان و پردیور - شاه هورامان - بر گردند و با همه به بحث و گفتگو می نشست و بعد به آزارشان می پرداخت . تا بعد به شکایت و داد خواهی پدر و مادر حضرت عابدین به سلطان سحاک و روشن شدن حقیقت امر بر عابدین ...ایشان به راه سلطان سحاک روی آوردن و جز یاران حق شدند ...

اما درسهای که از این دوره مقدس میشود گرفت شامل  صدها صفحه میباشد که هر بند کلامی آن چراغی برای ما سر سپردگان سلطان سحاک باشد ...امید است با مطالعه کلام و تأمل در این دوره بتوانیم آنچه را شایسته درست زندگی نمودن در این دنیایی فانی هست دریابیم.

  نکاتی به اختصار خدمت شما یاران بزرگوار مطرح میشود: 


بزرگی و یگانگی سلطان سحاک در کلام دوره حضرت عابدین :

خدا اسحاق و آقای غلامان و لو جمعی یاران شام برزه ملی دیوانه نوره له خضر جبرییل بنیامین وک او صاحب برهانه 

پیاله دری میردانه وا له جمی کوثر 

دین کاکیان پاک و بی کینه و دغل 

او زهر ماره چی ، بلین واله شهد و شکر 


  


برچسب ها :

Freedom of speech

سلطان مرمو :


یار رنگینه 

پیر رستم اینه جم چلانو یار رنگینه 

هزار جممان بین چینه بر چینه 

هر کس ماما و نیشت ناجم ورینه 

سرشان وشرط نیاوا چی راگه ودینه 

من باوام شیخ عیسی بی دورم کرد پرچینه 

تا چه پردیور رواج بو  دینه 

پیر رستم هرکه بی جوزن نین امینه 

باید داوان یار داود گیرو پیر بنیامینه 

بی شرطان نی جم ماچان ورینه 

هر کس سرش سپاریان آنه بتیونه 

دو ده هزار و یکدا بیان وی وینه 

هر کسی چه طومار موسی بو مکو آمینه 

و بانگ ایوتی باچه وی چینه 

تا سر بسپاران یاریما اینه
  سلطان سحاک خطاب به پیر رستم می فرماید:

پیر رستم ای یار رنگین این جم چلانه است؛ دون به دون هزار جم را تا الان داشته ایم. 


 افرادی که در جم های پیشین قرار گرفته اند سر سپرده نشده بودند. ولی الان در اینجا کسانی که حضور دارند  باید حتماً سر بسپارند تا نام آنها در ردیف یاران نوشته شود ؛ 


من حتی پدر ظاهریم شیخ عیسی بود دور اورا پرچین کردم (از قطار یاری جدا نمودم ) به او احترام می گذارم اما کار به عقایدش ندارم ولی شرط همسایگی را رعایت مینمایم ؛ تا در پردیور این دین رواج پیدا نماید . 


پیر رستم هر کس بدون جوز باشد یار محسوب نمی شود ؛ باید دامان پیر بنیامین و داود کوسوار را بگیرند و آمین بی شرطان در جم مورد قبول نیست هر کس که سر سپرده شده ریشه او محکم میشود ؛ بیست و یک هزار نفری که به اینجا آمده اند این وضعیت را دارند ؛ هرکس در طومار پیر موسی باشد آمین بگوید این را با صدای رسا ایوت گونه به همه اعلام کنید ؛ زیرا باید سر سپردگی را انجام دهند این قانون آئین یاری است.


برچسب ها :

Freedom of speech
نظرسنجي
    کدام یک از شخصیت های زیر بزرگترین ظلم در حق ایرانیان کرده؟    کدام نوع حکومت برمبنای سیاسی را خواهان هستید؟    از رفراندم کردستان عراق حمایت ...... .

درباره ما

    اول نادیده ات می گیرند. سپس مسخره ات می کنند. بعد با تو می جنگند. آنگاه تو پیروز می شوی ، همراه شو عزیز، همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود این وبلاگ به منظور روشن ساختن مشکلات مردم ایران و همچنین ظلم ها و ستم های که بر مردم روا داشته اند مخصوصا قشر کرد یارسان ایجاد شده است.
آمار وبلاگ
» بازديد امروز :1042
» افراد آنلاین :1
» کل بازدیدها :203600
» مجموع اعضا : 14
» تعداد مطالب : 677