**** یــــــــــــــــــــــاری چــوار چیون بــاوری و جا ////// راسـتــــــــــی و پاکـــــــی ، نیستـــــی و رداء **** ****راگـــــــــه حقیقت شیشه بنیین نه جـــــای گـــزافن نه جای منیین**** Freedom of speech - نوشتار Freedom of speech - نوشتار
RSS

دين يارى ،دين كاملا مستقل است كه نه تنها زير مجموعه هيچ دين و باورى نيست بلكه تمام دين هاى رايج دنيا را زير مجموع دين ياری ميداند.

ايين يارى چيزى غير از حقيقت نبوده و نيست که بيشتر جنبه علمى و اخلاقى دارد .

كه رعايت ٤ اصل(راستى،پاكى،نيستى و ردا) ميباشد . ردا به معنى يارى رساندن به نيازمندان است . در دين يارى زن و مرد برابرند و بايد حقوق برابر داشته باشند و راجع به پوشش زنان هيچ دستور خاصى ندارد و ازادى عقيده وجود دارد

حضرت سلطان از ياران خود ميخواهد كه با تحقيق وحدانيت حق را پذيرا باشند .

اى اهل ياران بدانيد اركان يارى را و كج روى نكنيد .

انكه طلب يار است بايد درون خود را منزلگاه يار كند.

حدود ٣ ميليون يارستانى كه بيشترين هم در كرمانشاه مستقرند در وضعيت ضعيفى هستند

ايين یارسان نامهايي مثل :يارستان ،يارسان و اهل حق و ايين يارى دارند ،اما جالب اينجاست ديگران اسمش را شيطان پرست ميگويند.

اسلام و يارسان دو مسير و باور صد در صد مخالف همديگرند به هزارو يك دليل ما مسلمان نيستيم و هيچكس حق ندارد ما را مسلمان خطاب كند ، چون ما مثل شب و روز با هم اختلاف داريم ، كسي حق ندارد با عقايد و باور هاى ما بازى كند ،اما مايه تاسف است براى كسانى كه از ترس از دست دادن موقعيت ،از ترس اربابان قدرت كه احساس نا امنى ميكنند ،مجبورند دينشان را عوض كنند.


برچسب ها :

Freedom of speech

درود بر آزادی


این گفتار درباره محمدرضا شاه فقید نیست. درباره آزاده نامداری هم نیست. این گفتار درباره جامعه ای مذهبی و خرافاتی است که اسلام را آنگونه که سلیقه اش هست می بیند. بقول سهراب سپهری : مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بی آنکه خدایی داشته باشم.در زمان پیامبری محمد همواره با شعار حمایت از زنان بیوه و بینوایان در میان مردم محبوبیتی به دست آورد اما واقعا محمد کی بود؟ آیا هرآنچه گفت بود؟ اگر در آن زمان تکلونوژی به قدرت امرزو بود مطمئنا چیزی به اسم اسلام ناب محمدی نبود ، اگرچه با وجود نبود این امکانات باز تاریخ نگارانی بودند که تنها ذره ای از شخصیت شهوت آمیز و وحشیانه ی محمد را به تصویر کشیدند که چیزی جز ریا و به عبارتی سیاست کثیفی برای چیره شدن بر مردم نبود حتی امام اول شیعیان نیز به قهرمانی برای کمک شبانه به بینوایان و فقرا قلمداد می شود اما او نبود که به طور وحشیانه ای خون هزاران بیگناه را گرفت ...


اگر به فیلم ، شعر ، موسیقی و داستانهای دهه های ۳۰ تا ۶۰ بنگریم بیشتر آنها بوی مذهب دارد. مذهبی بودن در خون و رگ نویسندگان و هنر مندان ایرانی است و ایرانیان مذهب شیعه را هویت و فرهنگ خود قلمداد نموده اند. اما با بررسی بیشتر متوجه می شویم که این مذهب با اسلام واقعی فاصله بسیار دارد.  ایرانیان تاب تحمل اسلام ناب محمدی و آیات تند و تیز قرآن را ندارند و ترجیح داده اند قسمتهایی از اسلام را با فرهنگ ایرانی در آمیزاند و ملغمه ای ساخته شد پر از تناقض!برچسب ها :

Freedom of speech

آقای فرزاد اسپری یک فعال سیاسی و پناهجوی کرد کرمانشاهی کە از پیروان دین یاری است که به خاطر دفاع از حق و حقوق ضایع شده جامعه خویش با شرکت در راهپیمایی ها و تجمع های اعتراضی در ایران سعی کردە است که صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان رساند. اعتراضات مردم یارسان در ایران نسبت بە بی حقوقی مردم یارسان کە نهایتا منجر بە خودسوزی جوانان یارسانی و همچنین ترور نخبه گان این جامعە شکل گرفت است کە آقای فرزاد اسپری فعالانە در انها شرکت کردە است.

آقای فرزاد اسپری بعد از خروج از کشور بە فعالیت سیاسی خود ادامە دادە و با پیوستن بە سازمان دمکراتیک یارسان با شرکت در اعتراض های مسالمت امیز و همراە دیگر همکیشان خود سعی کرد تا جایی که می تواند صدای مردم مظلوم یارسان باشد و صدای این جامعە بە گوش سازمانهای حقوق بشری برساند.

به گفته فرزاد اسپری یک یارسانی در جمهوری اسلامی ایران، هیچ حق و حقوقی ندارد. جامعە یارسان زیر حکومت اسلامی ایران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌ و شهروندی خود محروم هستند و همواره مورد آزار و فشار حکومت قرارمیگیرند. دلیل تبعیضات و ظلم وستم روا شده بر پیروان دین یاری مخالفت و عدم پذیرش این دین توسط جمهوری اسلامی، بی ارتباط بودن آن با اسلام و مخالفت پیروان آن با این حکومت ا‌ست. بسیاری از پیروان این دین، به دلیل فشار حکومت از ایران گریخته و در کشورهای پناهنده پذیر درخواست اقامت می دهند.

یکی از فعالیتهای فرزاد اسپری و چند تن دیگر از رفقای مبارزاتیش چسباندن عکس و شعار های آزادی خواه به شیوه ای مسالمت امیز بر سفارت ایران در دانمارک بوده است. هدف از این اقدام رساندن صدای اعتراضی خود به به گوش سردمداران حکومت اسلامی نسبت بە وضعیت فعالان یارسانی و همچنین برخورد شدید حکومت با زندانیان سیاسی بودە است تا شاید مرحمی باشد بر زخم های کهنه مردم ستم دیده یارسان و دیگر خانواده هایی که عزیزان خود را در راه دفاع از آزادی از دست داده اندبرچسب ها :

Freedom of speech

مورخین صدر اسلام بارها درباره تحریف و تغییر قرآن نوشته اند. 


اینکه محمد شارلاتان بوده و اصلا  ادیان دکان پیامبران و پیروانش بوده اند موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث این است که بر اساس همان تاریخ اسلامی که از بزرگان دین اسلام باقی مانده است و بر اساس روایات مکرر و متعدد ، متن قرآن بارها دچار تغییر شده است و ادعای تغییر نیافتن قرآن لافی از روی ندانستن تاریخ اسلام است.

چگونگی ایجاد کتاب قرآن

در زمان محمد سواد و کتابت مرتبه ای نداشت و میان اعراب گروه اندکی توان خواندان و نوشتن داشتند. همچنین خظی که اعراب استفاده می نمودند نمونه ای از  خط سریانی است که نقطه نداشته و بسیاری از حروف و صدا در آن مانند بوده و در خوانش گمانه زنی بار می آورده اند. خط سریانی را ایرانیان ساسانی و اشکانی هم با تغییراتی استفاده نموده اند. گمان می رود که متون تورات و انجیل در آغاز به همین خط نوشته شده بوده است.

همانطور که گفتیم خط سریانی مشکلات بسیاری را در خوانش به بار می آورد. شاید یک دلیل تاکید اعراب تا به امروز بر حفظ قرآن و داشتن مسابقه و جایزه برای حفظ قرآن در حافظه افراد همین ضعف خط سریانی بوده باشد.
برچسب ها :

Freedom of speech

درود بر آزادی

این روزها همه چیز از کنترل سردمدارن حکومت خارج شده و به جون هم افتادن، از خرد کردن احمدی نژاد و ترور هاشمی گرفته تا شاخ و شانه کشی روحانی در مقابل رهبر... گویی بوی از امید سرنگونی می آید که رهبر آخرین تیر خود را در کمان گذاشت و آنرا به سوی مردم نشانه گرفت، " آتش به اختیار " اگرچه این واژه خیلی غریب نیست و مصداق آنرا در سال 88 به وضوح دیدیم اما با این تفاوت که این آتش به اختیار علنی و به عنوان فتوا به همه بسیجیان و جیره خوران حکومت داد.

نفوذ برخی اصلاح طلبان در بدنه اپوزسیون بخصوص از سال ۸۸ باعث شد که اینگونه نمایش و تبلیغ شود که این نظام اصلاح پذیر است. اما خود اصلاح طلبان که از بدنه نظام بوده اند با سدی بنام قانون اساسی ولایت فقیه روبرو هستند.  دفاع متقابل رهبر و سپاه از یکدیگر نشان می دهد که خامنه ای بصورت یک دیکتاتور نظامی ، از ابزار تفنگ برای دیکته کردن خود به اصلاح طلبان بهره ای جانانه برده است. اما دیگر فیلم این کار سوخته است چرا که دیگر مردم هوشیار تر از آنند که بخواهد گول این دلقک بازی ها رو بخورند.

آقای زیبا کلام در یک سخنرانی بین دانشجویان با بیان آین جمله که "5 قرن به ما فرصت دهید نظام را اصلاح خواهیم کرد" یک واژه بی معنی دیگر از کیسه کشان نظام ولایت ، که به راستی حماقت افرادی چون صادق زیبا کلام رو باید ستود !!!!!!

حسن روحانی نیز در یکی از آخرین سخنرانیهای خود ، سپاه را عامل بسیاری از مشکلات دانست و در ادامه نقد را به شخص خامنه ای رسانید و از عدم نظارت قانون بر مقام رهبر انتقادی نرم انجام داد. پرسش ما از حسن روحانی ، محمد خاتمی و دکتر زیبا کلام بعنوان رهبران جنبش اصلاحات ساده و واضح است که کدام دیکتاتور بدون زور کنار رفت؟
برچسب ها :

Freedom of speech
نظرسنجي
    کدام یک از شخصیت های زیر بزرگترین ظلم در حق ایرانیان کرده؟    کدام نوع حکومت برمبنای سیاسی را خواهان هستید؟پيوندهاي روزانه
درباره ما

    اول نادیده ات می گیرند. سپس مسخره ات می کنند. بعد با تو می جنگند. آنگاه تو پیروز می شوی ، همراه شو عزیز، همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود این وبلاگ به منظور روشن ساختن مشکلات مردم ایران و همچنین ظلم ها و ستم های که بر مردم روا داشته اند مخصوصا قشر کرد یارسان ایجاد شده است. کارگروه مدیریت :سیروس و یونس سنجابی
آمار وبلاگ
» بازديد امروز :188
» افراد آنلاین :3
» بازديد دیروز :150
» بازديد ماه :6385
» بازديدسال :48671
» کل بازدیدها :160780
» مجموع اعضا : 11
» تعداد مطالب : 475